[1]
F. Ulfa, E. Syam’un, A. H. Bahrun, V. S. Dewi, K. Mantja, and H. Heliawaty, “PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN DEMPLOT BUDIDAYA BAWANG MERAH PRODUKSI LIPAT GANDA: Training and Assistance of Double Production of Onion Cultivation Demplots”, Jurnal Dinamika Pengabdian, vol. 9, no. 1, pp. 145-158, Nov. 2023.