Karakteristik Sastra Arab pada Masa Pra-Islam

Haeruddin almandary

Abstract


It cannot be denied that Arab people own abundant types of culture. One of those types is literature work which was well known by the people from their ancient time. Many common people, however, do not know but faculty members from Arabic Study Program. According to this situation, an effort of more introductions to public regarding the issue is needed. The paper contains important information of the characteristics of Arabic literatures in the era of jahiliyyah (Pre-Islam), such as its background and social life of Arab people in the era. In addition, the paper also contains main issues relating to the themes in the literatures as well as factors influencing Arabic literatures development in the era.


Full Text:

PDF

References


Ali, K (1995). Studi Sejarah Islam. Diterjemahkan oleh Adang Affandi dari judul A Study of Islamic History. Jakarta Binacipta.

Fakhry, Majid, (2002). A Short Introduction to Islamic Philosophy, Theology and Mysticism, diterjemahkan oleh Zaimul Am, Sejarah Filsfat Islam Sebuah Peta Kronologis. Bandung: Mizan.

Abidin, Zainal. 1987. Muzakkirah fi Tarikh al-‘adâb Al-Arabiyyah. Kualalumpur: DBP Kementerian Pendidikan Malaysia.

Hasan, Ibrahim. 1989. Sejarah dan Kebudayaan Islam. Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang.

Hitti, Philip K., (2001) Dunia Arab: Sejarah Ringkas. Diterjemahkan oleh Usuludin Hutagalung dan O.D.P Sihombing dari judul The Arabs: A Short History. Yogyakartaa Sumur Bandung.

Umar, Muin. 1992. Ilmu Pengetahuan dan Kesusastraan Dalam Islam.Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

Osman, A. Latif. 1976. Ringkasan Sejarah Islam. Jakarta: Widjaya

Shaliba, Jamil. 1973. Al-Falsafah al-’Arabiyyah. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani.

Umar, Muin. 1992. Ilmu Pengetahuan dan Kesusastraan Dalam Islam. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

Yatim, Badri. 1999. Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Nady al-Adab