(1)
Sahrul Muhamad; Al Anshory, A. M.; Taufiqurrochman; Mokoagow, A. F. Pembelajaran Maharatul Kalam Berbasis Media Alef Di Madrasah Tsanawiyah. JNA 2024, 21, 1 - 15.