Sahrul Muhamad, Abdul Muntaqim Al Anshory, Taufiqurrochman, and Alfarizi Farhan Mokoagow. 2024. “Pembelajaran Maharatul Kalam Berbasis Media Alef Di Madrasah Tsanawiyah”. Nady Al-Adab : Jurnal Bahasa Arab 21 (1):1 - 15. https://doi.org/10.20956/jna.v21i1.32375.