Sahrul Muhamad, Abdul Muntaqim Al Anshory, Taufiqurrochman, and Alfarizi Farhan Mokoagow. “Pembelajaran Maharatul Kalam Berbasis Media Alef Di Madrasah Tsanawiyah”. Nady Al-Adab : Jurnal Bahasa Arab 21, no. 1 (March 31, 2024): 1 - 15. Accessed June 15, 2024. http://journal.unhas.ac.id/index.php/naa/article/view/32375.