(1)
Martosenjoyo, T. Budaya Bertoilet: Duduk Atau Jongkok?. ETNOSIA 2016, 1.