[1]
T. Martosenjoyo, “Budaya Bertoilet: Duduk atau Jongkok?”, ETNOSIA, vol. 1, no. 1, Sep. 2016.