[1]
Tawali, A.B., Karim, M.Y., Asfar, M., Hasanuddin, N.F., Clausthaldi, F.R., Irwan, I. and Nadhifa, D.G. 2023. PENDAMPINGAN TEKNOLOGI DAN PEMASARAN PRODUK KEPITING KAMBU KHAS PULAU SALEMO, DESA MATTIRO BOMBANG, KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN. Jurnal Dinamika Pengabdian. 9, 1 (Nov. 2023), 87-96. DOI:https://doi.org/10.20956/jdp.v9i1.31234.