(1)
Ulfa, F.; Syam’un, E.; Bahrun, A. H.; Dewi, V. S.; Mantja, K.; Heliawaty. PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN DEMPLOT BUDIDAYA BAWANG MERAH PRODUKSI LIPAT GANDA: Training and Assistance of Double Production of Onion Cultivation Demplots. Jurnal Dinamika Pengabdian 2023, 9, 145-158.