TAWALI, A. B. .; KARIM, M. Y.; MAHENDRADATTA, M. .; FATHANAH, N. .; RIASTUTIK, D. N. . PRODUK INOVASI KEPITING “KAMBU” PULAU SALEMO-SPERMONDE, PANGKAJENE KEPULAUAN. Jurnal Dinamika Pengabdian, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 209-219, 2023. DOI: 10.20956/jdp.v8i2.22708. Disponível em: https://journal.unhas.ac.id/index.php/jdp/article/view/22708. Acesso em: 21 may. 2024.