(1)
Sakharina, I. K. Hak Atas Pangan Di Masa Pandemi Coronavirus Disease Covid-19. JL 2020, 3, 367-384.