[1]
Resky, A., Rangkuti, A. and Tinungki, G.M. 2022. Optimization of Raw Material Inventory Control CV. Dirga Eggtray Pinrang Using Probabilistic Model with Backorder and Lostsales Condition. Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi. 18, 2 (Jan. 2022), 261-273. DOI:https://doi.org/10.20956/j.v18i2.18659.