Zainal, T. H., E. Wahyudin, and Y. Rifai. “PENETAPAN KURVA STANDAR SENYAWA TETRA HIDROXY ETHYL DISULPHATE (THES) DALAM PLASMA MARMUT (Cavia Porcellus) MENGGUNAKAN KCKT”. Majalah Farmasi Dan Farmakologi, vol. 22, no. 3, Mar. 2019, pp. 90-92, doi:10.20956/mff.v22i3.5828.